Trang chủ

/

Chương trình

Phương pháp giáo dục

Phương pháp giáo dục

ICO School kết hợp với các chuyên gia giáo dục đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, CHLB Đức để xây dựng một lộ trình và lựa chọn phương pháp giáo dục độc đáo.
Lộ trình học tập

Lộ trình học tập

Hệ thống ICO School chuẩn bị cho học sinh trở thành những công dân toàn cầu của thế kỷ 21 với những giá trị và kỹ năng tốt nhất.
Hotline: 02043 602 999