Trang chủ

/

Tuyển sinh

Quy trình tuyển sinh

Để trở thành học sinh ICO School, các bậc phụ huynh và các em học sinh từ mầm non đến THPT sẽ trải qua những giai đoạn căn bản để hoàn tất quy trình tuyển sinh tại hệ thống trường liên cấp ICO School

01

Tìm hiểu thông tin
 

02

Đăng ký dự tuyển
 

03

Kiểm tra kiến thức đầu vào
Bậc học Điều kiện
Tiểu học Độ tuổi theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.
Hạnh kiểm: học sinh có hạnh kiểm tốt
Trung học Độ tuổi theo quy định chung của Bộ GD&ĐT.
Đã được công nhận hoàn thành chương trình ở bậc tiểu học trước đó.
Hạnh kiểm xếp loại tốt trở lên
Một số lưu ý
1. Đối với học sinh chuyển trường:
- Học sinh cần chuẩn bị đủ hồ sơ và học bạ các lớp trước khi xin vào lớp mới tại ICO School
- Học sinh phải có xếp loại học lực và hạnh kiểm cuối năm tối thiêu từ khá trở lên và chưa từng bị kỷ luật tại trường trước đó
2. Nhà trường xét duyệt hồ sơ và thông báo kết quả đến cho phụ huynh đối với học sinh vượt qua kỳ thi tuyển đầu vào. Bước 4: Nộp hồ sơ nhập học

04

Nộp hồ sơ nhập học
Phụ huynh cần nộp hồ sơ nhập học theo đúng thời gian quy định của nhà trường. Hồ sơ nhập học bao gồm:
- Hồ sơ nhập học theo mẫu ICO School
- Giấy khám sức khỏe trong vòng 6 tháng
- Bản thỏa thuận nhập học
- Bản sao giấy khai sinh (trích lục), hoặc Bản dịch khai sinh có công chứng (nếu là người nước ngoài)
- Bản sao Hộ khẩu, hoặc bản sao Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài)
- Học bạ (trừ mầm non)
- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (đối với Trung học cơ sở)
- Giấy giới thiệu chuyển trường (đối với học sinh chuyển trường)
- Ảnh hộ chiếu: học sinh (4 ảnh 4×6 và 4 ảnh 3×4); Mẹ (1 ảnh 4×6); Bố (1 ảnh 4×6); người được ủy quyền đưa – đón học sinh (1 ảnh cho một người, tối đa là 3 người) (ảnh 4×6)

05

Nhập học
Hotline: 02043 602 999